hypertropin scam

Szkoła

E-dziennik

24 Paź 2014

e-Dziennik Librus to nowoczesny system usprawniający pracę placówki oświatowej w zakresie prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania oraz zarządzania danymi Ucznia. Zapewnia on kompleksowe spełnianie wymogów najważniejszych aktów dotyczących systemu oświaty oraz ochrony danych osobowych. Gwarantuje pełne wsparcie dla realizacji zadań edukacyjnych i administracyjnych stawianych przed Dyrektorami oraz Nauczycielami. Narzędzie to zapewnia zarówno szkole, jak i Rodzicom bieżącą kontrolę frekwencji i postępów w nauce Ucznia, a Dyrektorowi placówki stały monitoring pracy Rady Pedagogicznej.

Drodzy Państwo,

mając na uwadze dobro i rozwój uczniów, nasza szkoła postanowiła wdrożyć e-Dziennik Librus. Umożliwi on Państwu bieżące monitorowanie frekwencji i postępów w nauce dzieci, zapewniając jednocześnie pełne bezpieczeństwo i poufność przekazywania danych.

Za pomocą systemu każdy rodzic oraz uczeń będzie mógł bezpłatnie:

– korespondować z dowolnym nauczycielem,

– odczytywać ogłoszenia szkolne,

– przeglądać terminarz sprawdzianów i wydarzeń,

– korzystać z pomocy technicznej.

Wystarczy zalogować się na swoje konto przez stronę https://dziennik.librus.pl, wpisując podany przez szkolnego administratora login i hasło (system rozpoznaje wielkość liter).

Podczas spotkań oraz konsultacji z nauczycielem w szkole nadal będą mieli Państwo nieodpłatny wgląd do wszystkich dotyczących Państwa dzieci informacji zawartych w dzienniku elektronicznym, w tym również do ocen oraz frekwencji.

Jeśli życzą sobie Państwo mieć dostęp do informacji o ocenach i frekwencji również poprzez Internet czy aplikacje mobilne, istnieje możliwość wykupienia rozszerzonego dostępu do konta. Umożliwi on Państwu m.in. zdalny dostęp do:

– ocen dziecka,

– gotowych analiz postępów ucznia w nauce,

– aktualnych list obecności.

Zdalny dostęp do powyższych informacji możliwy jest przez cała dobę:

– z dowolnego urządzenia podłączonego do sieci Internet (np. komputer, smartfon, tablet),

– za pomocą bezpłatnych aplikacji mobilnych z urządzeń przenośnych,

– poprzez wiadomości SMS wysyłane na Państwa telefon komórkowy (dodatkowa usługa).

Korzystanie z dostępu w trybie rozszerzonym jest całkowicie dobrowolne i wiąże sie z niewielka, roczna opłata – zryczałtowana cena za 12 miesięcy to 25 zł brutto, czyli jedyne 2,08 zł miesięcznie.

 

Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!