human choroinic gonadotropin

Szkoła

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wałdowie informuje, że od 26 lutego 2018 r. do 12 marca 2018 r. można dokonać zapisu dziecka, zarówno do oddziału przedszkolnego jak i do klasy pierwszej szkoły podstawowej. Zapisu można dokonać na podstawie złożonego wniosku, który można pobrać w sekretariacie szkoły (po feriach zimowych) jak i na stronie […]

więcej...

Uczniowie ósmej klasy szkoły podstawowej przystępują do egzaminu. Pierwszy egzamin ósmoklasisty odbędzie się w roku szkolnym 2018/2019. Przystąpienie do egzaminu jest obowiązkowe, tzn. warunkuje ukończenie szkoły podstawowej.Uzyskane wyniki nie mają wpływu na ukończenie szkoły, ale dobry wynik zwiększy szanse na dostanie się do wybranej szkoły ponadpodstawowej. Podczas pierwszego egzaminu (rok szkolny 2018/2019) egzamin będzie obejmował: […]

więcej...

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie Uczniów, informuję, że: na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego w dniach 23 – 31 grudnia 2017 r. trwa zimowa przerwa świąteczna, co oznacza, że w szkole nie odbywają się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze. Szkoła w […]

więcej...

Od soboty 29 października rozpoczynają się zajęcia dla dzieci rodzin poszkodowanych w nawałnicy z 11 i 12 sierpnia 2017 r. Będą to zajęcia opiekuńcze i terapeutyczno-edukacyjne. Zajęcia te odbywać się będą w soboty w godz. od 8.00 – 13.00. H. Kannenberg

więcej...

                                                                                                 Sępólno Kraj., dnia 12.10.2017r.        […]

więcej...