human choroinic gonadotropin

Szkoła

Dyrektor Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi w Wałdowie informuje, że trwa rekrutacja dzieci do klasy I szkoły podstawowej. Zapisu można dokonać w SEKRETARIACIE SZKOŁY. Kontakt telefoniczny: 523884483, 666020630 Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 Termin Zdarzenie do 20.04.2015r. Przyjmowanie wniosków w szkole. 24.04.2015r. Ogłoszenie list uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły. do 29.04.2015r. Potwierdzenie przez […]

więcej...

Proszę rodziców / prawnych opiekunów o wypełnianie / dostarczanie karteczek z informacją (według wzoru – Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi w Wałdowie), dotyczy uczniów, którzy we wskazanym / określonym dniu / terminie –  mają/ mogą opuścić teren szkoły na prośbę rodziców / prawnych opiekunów. Zgłoszenie u nauczyciela dyżurującego. Nie […]

więcej...

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1. 12 .2015 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie regulaminu dowożenia uczniów do szkół na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie oraz sprawowania opieki w czasie ich przewozu Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie […]

więcej...

1 czerwca 2015 roku odbędzie się XXI posiedzenie Sejmu Dzieci i Młodzieży. Zanim uczestnicy i uczestniczki projektu zasiądą w ławach poselskich, wykonają zadanie rekrutacyjne, którego temat brzmi: _„MIEJSCA MŁODYCH – JAKIEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ POTRZEBUJE MŁODZIEŻ”._ Celem tegorocznej edycji SDiM jest zaangażowanie uczniów i uczennic w działania na rzecz swojego najbliższego otoczenia, nauka postaw obywatelskich oraz […]

więcej...

Dyrektor Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi w Wałdowie informuje, że w dniu 16 lutego 2015 r. (tj. poniedziałek) w godzinach od 12.00 do 17.00 odbędą się zapisy dzieci, urodzonych w 2010 r.,do oddziału przedszkolnego. Przy zapisie wymagana jest obecność rodzica i dziecka oraz dokumenty:               – dowód osobisty potwierdzający […]

więcej...