human choroinic gonadotropin

Szkoła

10 uczniów z I i II klasy gimnazjum uczestniczy w szkoleniu ECDL START w ramach projektu „Pracujemy na naszą przyszłość”. Niniejsze szkolenie dostarcza wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi komputera oraz posługiwania się w codziennej pracy aplikacjami biurowymi. Ponadto przedstawia globalną sieć Internet jako źródło wiedzy i wymiany informacji pomiędzy ludźmi z różnych zakątków świata. […]

więcej...

  „PRACUJEMY NA NASZĄ PRZYSZŁOŚĆ” Nr Projektu WND-POKL.09.01.02-04-121/13 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 […]

więcej...