jintropin

Szkoła

Od października w naszej szkole uczniowie klas gimnazjalnych uczestniczą w zajęciach dodatkowych w ramach projektu edukacyjnego ,,Pracujemy na naszą przyszłość”. Celem projektu jest zapewnienie uczniom dodatkowych zajęć wyrównujących i rozwijających w zależności od potrzeby danego ucznia. Uczniowie klasy I gimnazjum realizują dwie godziny zajęć tygodniowo tj. jedną godzinę matematyki i  jedną godzinę biologii. W zajęciach […]

więcej...

Od października uczniowie klasy I gimnazjum Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi w Wałdowie biorą udział w zajęciach wyrównujących z języka angielskiego w ramach projektu „Pracujemy na naszą przyszłość”. Celem projektu jest zapewnienie uczniom dodatkowych zajęć wyrównujących i rozwijających w zależności od potrzeby danego ucznia. Podczas zajęć uczniowie mają możliwość przypomnieć sobie zagadnienia, których uczyli się w […]

więcej...

W ramach projektu „Pracujemy na naszą przyszłość” 13 uczniów z klasy II i III gimnazjum uczestniczy w zajęciach przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego z matematyki. Celem tych zajęć jest : – rozwijanie umiejętności posługiwania się liczbami oraz symbolami literowymi, – kształtowanie wyobraźni  geometrycznej, – rozwijanie umiejętności stosowania matematyki w życiu codziennym. Na zajęciach realizowany jest program […]

więcej...

10 uczniów z I i II klasy gimnazjum uczestniczy w szkoleniu ECDL START w ramach projektu „Pracujemy na naszą przyszłość”. Niniejsze szkolenie dostarcza wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi komputera oraz posługiwania się w codziennej pracy aplikacjami biurowymi. Ponadto przedstawia globalną sieć Internet jako źródło wiedzy i wymiany informacji pomiędzy ludźmi z różnych zakątków świata. […]

więcej...

  „PRACUJEMY NA NASZĄ PRZYSZŁOŚĆ” Nr Projektu WND-POKL.09.01.02-04-121/13 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 […]

więcej...

Plan lekcji

Image00011 1 028 38 1 027 20170922_121829 20171201_093700