human choroinic gonadotropin

Szkoła

Zapraszam do udziału w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym  „Najpiękniejsza Palma Wielkanocna”. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody!!!   Pozdrawiam Ewa Skrzypczak

więcej...

   W piątek 26 stycznia 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wałdowie oddział przedszkolny świętował Dzień Babci i Dziadka. Była to niezwykła uroczystość.  Dziadkowie ze wzruszeniem  oklaskiwali popisy ukochanych wnucząt prezentujących im wierszyki, piosenki, tańce i inscenizacje. Tego dnia nie zabrakło niespodzianek dla naszych gości. Obdarowani oni zostali portretami i laurkami wykonanymi […]

więcej...

Uczniowie ósmej klasy szkoły podstawowej przystępują do egzaminu. Pierwszy egzamin ósmoklasisty odbędzie się w roku szkolnym 2018/2019. Przystąpienie do egzaminu jest obowiązkowe, tzn. warunkuje ukończenie szkoły podstawowej.Uzyskane wyniki nie mają wpływu na ukończenie szkoły, ale dobry wynik zwiększy szanse na dostanie się do wybranej szkoły ponadpodstawowej. Podczas pierwszego egzaminu (rok szkolny 2018/2019) egzamin będzie obejmował: […]

więcej...