human choroinic gonadotropin

Szkoła

Samorząd

12 Lis 2012

„Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w swej godności i w swych prawach. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa.” Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ 10.12.1948r.

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły
art. 55 Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r.

 

Rok szkolny 2016/2017:
Opiekunowie samorządu: mgr Grzegorz Leśniak, mgr Sebastian Skaja

Zarząd samorządu:
przewodnicząca – Monika Furmaga

zastępca – Patrycja Mrozik

Członkowie:

Oliwia Heleniak

Paweł Grochowski

Oliwia Tomsa

 

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2016/2017

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

 • Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły;
 • Urzeczywistnienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw człowieka;
 • Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju;

Założenia na rok szkolny 2016/2017

 • Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;
 • Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska;
 • Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym;
 • Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego;
 • Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych;
 • Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach;
 • Uświadomienie roli dziecka jako ucznia w rodzinie i społeczności lokalnej.
Termin

Zadania

Formy realizacji

Wrzesień Wybór samorządów klasowych
 • wybory samorządów klasowych złożonych z 3 uczniów

 

Dzień Chłopaka
 • przygotowanie przez dziewczęta  życzeń  dla swoich kolegów (forma plakatu)
 • przygotowanie „przypinek” w kształcie chmurek do każdego chłopaka z motywującą informacją

 

Październik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wybory do Samorządu uczniowskiego
 • wybory przedstawicieli do samorządu przez poszczególne klasy
 • kampania wyborcza
 • wybory do samorządu
Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego
 • zebranie samorządu
 • wpisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli samorządu do planu pracy
 • ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji
 • przedstawienie planu pracy S.U. Dyrekcji Szkoły
Zagospodarowanie tablicy S.U.
 • wywieszenie planu pracy S.U. na tablicy ogłoszeń

 

Obchody Dnia Edukacji Narodowej
 • zamieszczenie życzeń okolicznościowych na gazetce szkolnej
 • pomoc przy przygotowaniu uroczystego apelu

 

 

Listopad Udział w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”
 • zbiórka pieniędzy
 • zliczenie zebranych środków
 • przekazanie środków fundacji
Ślubowanie klas I – gimnazjum i SP  
 • pomoc w przygotowaniu imprezy, wychowawcom klas pierwszych gimnazjum i SP

 

„Chciałabym/chciałbym, aby w tym roku samorząd  uczniowski…”
 • Konkurs na najciekawszy pomysł uczniów dotyczący pracy samorządu
Obchody Narodowego Święta Niepodległości
 • przygotowanie kącika tematycznego na korytarzu szkolnym
 • udział przedstawicieli samorządu w uroczystościach szkolnych
Andrzejki  w naszej szkole
 • przygotowanie zabawy andrzejkowej w dwóch grupach (grupa młodsza i starsza)
 • festiwal wróżb na sali
Grudzień

 

Mikołajki
 • akcent mikołajkowy na gazetce szkolnej
 • pocztaŚwiętego Mikołaja – obdarowywanie kolegów i koleżanek drobnymi upominkami

 

Symboleświąteczne
 • gazetka ścienna o tematyce bożonarodzeniowej
 • przygotowanie plakatu z życzeniami świątecznymi dla Rady Pedagogicznej, pracowników szkoły i dla uczniów
 • konkurs na najciekawszą ozdobę choinkową

 

Wigilia szkolna
 • pomoc w przygotowaniu wigilii szkolnej
Styczeń Dzień Babci i Dziadka
 • wystawa plakatów „Co najbardziej lubię robić z babcią i dziadkiem
Bal karnawałowy
 • pomoc w przygotowaniu balu przebierańców
 • konkursy dla najmłodszych
Luty Apel podsumowujący I semestr
 • przedstawienie wyników nauczania, frekwencji poszczególnych klas
 • wręczenie nagród i dyplomów za konkursy i akcje, które odbyły się w I semestrze
 • przypomnienie o zasadach spędzania bezpiecznych ferii

 

Konkurs na najlepiej udekorowaną walentynkową klasę
 • ogłoszenie konkursu
 • przestawienie regulaminu konkursu
 • przygotowania do konkursu
 • rozstrzygnięcie konkursu

 

Walentynki
 • przygotowanie skrzynki na kartki walentynkowe
 • doręczanie korespondencji walentynkowej przez „szkolnych listonoszy”
 • akcenty walentynkowe na gazetce ściennej
 • dyskoteka dla klas I – III gimnazjum

 

Marzec Dzień Wiosny
 • akcja „przebieranie – nie pytanie”
 • propozycje klas
 • wiosenny pokaz mody i fryzur
 • konkurs na marzannę

 

Kwiecień Wielkanoc
 • gazetka ścienna o tematyce świątecznej
 • konkurs na najśmieszniejszego zająca wielkanocnego
Obchody Światowego Dnia Ziemi
 • przygotowanie gazetki ściennej
 • kampania propagująca ochronę przyrody

 

Maj Uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 • akcenty poświęcone temu świętu na gazetce ściennej
 • udział przedstawicieli S.U. w apelu

 

Dzień Matki
 • akcent na gazetce ściennej poświęcony temu świętu
 • pomoc w organizacji święta uczniom klas młodszych
 • konkurs poetycki

 

Czerwiec Dzień Dziecka
 • gry i zabawy na kompleksie boisk szkolnych
Apel podsumowujący II semestr
 • przedstawienie wyników nauczania, frekwencji poszczególnych klas
 • wręczenie nagród i dyplomów za konkursy i akcje, które odbyły się w II semestrze
 • przypomnienie o zasadach spędzania bezpiecznych wakacji
Zakończenie roku szkolnego klas gimnazjalnych i SP
 • pomoc w przygotowaniu uroczystości
Podsumowanie pracy S.U. za rok szkolny 2016/2017
 • podsumowanie działalności S.U.  i przygotowanie sprawozdania
 • opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny

Prace w ciągu roku szkolnego:

 • organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego
 • współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas
 • prowadzenie gazetki ściennej samorządu uczniowskiego
 • udział w akcjach charytatywnych
 • współudział w uroczystościach szkolnych
 • opieka nad uczniami wchodzącymi w skład pocztu sztandarowego
 • dbanie o dobre imię i honor Szkoły, kultywowanie i rozwijanie tradycji Szkoły

Opiekun SU:                                                                               Zarząd SU:

G. Leśniak , S. Skaja                                                     M. Furmaga -przwodnicząca

 

Plan lekcji

waldowo_g1_075.jpg image00011 image00007 IMG_1911 1 022 1 038