Zajęcia dla dzieci z rodzin poszkodowanych w nawałnicy

Od soboty 29 października rozpoczynają się zajęcia dla dzieci rodzin poszkodowanych w nawałnicy z 11 i 12 sierpnia 2017 r. Będą to zajęcia opiekuńcze i terapeutyczno-edukacyjne. Zajęcia te odbywać się będą w soboty w godz. od 8.00 – 13.00.

H. Kannenberg