Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,   a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022

Od dnia Do dnia Harmonogram czynności
 
31.01.2021r. Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności                   w postępowaniu rekrutacyjnym
01.02.2021r. 12.02.2021r. Przyjmowanie zgłoszeń dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej. Weryfikacja danych dot. miejsca zamieszkania.  Potwierdzenie wyboru szkoły przez rodziców lub opiekunów prawnych.
Rekrutacja    
22.02.2021r. 8.03.2021r. Składanie w szkole podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej w szkole podstawowej.
9.03.2021r. 11.03.2021r. Prace Komisji Rekrutacyjnej
12.03.2021r. Opublikowanie w szkołach podstawowych list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych. UWAGA:Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły.
15.03.2021r. 19.03.2021r. Potwierdzenie pisemne przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do szkoły.
22.03. 2021r. Opublikowanie w szkołach list dzieci przyjętych i nieprzyjętych
Rekrutacja nabór uzupełniający    
16.08.2021r. 20.08.2021r. Składanie w szkole wniosków o przyjęcie do szkoły wraz                                   z dokumentami i oświadczeniami.
23.08.2021r.   Prace Komisji Rekrutacyjnej
24.08.2021r. Opublikowanie w szkołach list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych UWAGA:Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły.
25.08.2021r. 27.08.2021r. Potwierdzenie pisemne przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do szkoły.
30.08.2021r. Opublikowanie w szkołach list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,    a także terminy składania dokumentów do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022

Od dnia Do dnia Harmonogram czynności
 
31.01.2021r. Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
Kontynuacja edukacji przedszkolnej    
01.02.2021r. 12.02.2021r. Składanie w przedszkolach i szkołach deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022.
Rekrutacja    
22.02.2021r. 8.03.2021r. Składanie w przedszkolach i szkołach podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego.
9.03.2021r. 11.03.2021r. Prace Komisji Rekrutacyjnej
12.03.2021r. Opublikowanie w przedszkolach list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych. UWAGA:Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola lub oddziału przedszkolnego.
15.03.2021r. 19.03.2021r. Potwierdzenie pisemne przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do przedszkola lub oddziału przedszkolnego. Składanie deklaracji w sprawie korzystania z usług przedszkola.
22.03.2021r. Opublikowanie w przedszkolach list dzieci przyjętych                                 i nieprzyjętych do przedszkola lub oddziału szkoły.
Rekrutacja-  nabór uzupełniający    
16.08.2021r. 20.08.2021r. Składanie w przedszkolu lub szkole wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów .
23.08.2021r.   Prace Komisji Rekrutacyjnej
24.08.2021r. Opublikowanie w przedszkolu  lub szkole listy kandydatów zakwalifikowanychi listy kandydatów niezakwalifikowanych. UWAGA:Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole.
25.08.2021r. 27.08.2021r. Potwierdzenie pisemne przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do przedszkola lub oddziału przedszkolnego. Składanie deklaracji w sprawie korzystania z usług przedszkola.
30.08.2021r. Opublikowanie w przedszkolach listy dzieci przyjętych                              i nieprzyjętych.

Zapisu można dokonać na podstawie złożonego wniosku, który można pobrać     w sekretariacie szkoły , jak i na stronie internetowej naszej szkoły – www.waldowo.pl

Przy zapisie wymagane są następujące dokumenty:

  • akt urodzenia dziecka,
  • PESEL dziecka.

 Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy!!