„Woda źródłem życia”

1.06.2022 r. został rozstrzygnięty Gminny Konkurs Plastyczny pt.: “Woda źródłem życia”- w ramach realizacji projektu “Czysta woda – źródłem zdrowia” finansowanego przez Gminę Sępólno Krajeńskie, zorganizowany przez Przedszkole Nr 2 “Bajka” w Sępólnie Kraj.  Głównym celem konkursu było poznanie roli wody w życiu ludzi, zwierząt i roślin oraz rozbudzanie zainteresowań problemami otaczającego świata.

Z oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi
 w Wałdowie I miejsce w grupie 6-latków zdobyła Julia Dziarnowska
i wyróżnienie Oliwia Korzeniecka
.

Nagrody i dyplomy  wręczał przedszkolakom burmistrz Waldemar Stupałkowski 4.06.2022 r. podczas obchodów Dnia Dziecka i 10 – lecia hali Krajna.

Serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

wychowawczyni – E. Kaleśników