Terminy postępowania rekrutacyjnego

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Od dnia Do dnia Harmonogram czynności
 
31.01.2020r. Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
03.02.2020r. 14.02.2020r. Przyjmowanie zgłoszeń dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej. Weryfikacja danych dot. miejsca zamieszkania.  Potwierdzenie wyboru szkoły przez rodziców lub opiekunów prawnych.
Rekrutacja    
24.02.2020r. 10.03.2020r. Składanie w szkole podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej w szkole podstawowej.
11.03.2020r. 12.03.2020r. Prace Komisji Rekrutacyjnej
13.03.2020r. Opublikowanie w szkołach podstawowych list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych. UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły.
16.03.2020r. 23.03.2020r. Potwierdzenie pisemne przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do szkoły.
24.o3. 2020r. Opublikowanie w szkołach list dzieci przyjętych i nieprzyjętych
Rekrutacja nabór uzupełniający    
17.08.2020r. 21.08.2020r. Składanie w szkole wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami i oświadczeniami.
22.08.2020r.   Prace Komisji Rekrutacyjnej
25.08.2020r. Opublikowanie w szkołach list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły.
26.08.2020r. 28.08.2020r. Potwierdzenie pisemne przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do szkoły.
31.08.2020r. Opublikowanie w szkołach list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.


Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Od dnia Do dnia Harmonogram czynności
 
31.01.2020r. Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
Kontynuacja edukacji przedszkolnej    
03.02.2020r. 14.02.2020r. Składanie w przedszkolach deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021.
Rekrutacja    
24.02.2020r. 10.03.2020r. Składanie w przedszkolach podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do przedszkola.
11.03.2020r. 12.03.2020r. Prace Komisji Rekrutacyjnej
13.03.2020r. Opublikowanie w przedszkolach list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych. UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.
16.03.2020r. 23.03.2020r. Potwierdzenie pisemne przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do przedszkola. Składanie deklaracji w sprawie korzystania z usług przedszkola.
24.03.2020r. Opublikowanie w przedszkolach list dzieci przyjętych i nieprzyjętych
Rekrutacja-  nabór uzupełniający    
17.08.2020r. 21.08.2020r. Składanie w przedszkolu wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów .
22.08.2020r.   Prace Komisji Rekrutacyjnej
25.08.2020r. Opublikowanie w przedszkolu listy kandydatów zakwalifikowanych  i listy kandydatów niezakwalifikowanych. UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.
26.08.2019r. 28.08.2020r. Potwierdzenie pisemne przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do przedszkola. Składanie deklaracji w sprawie korzystania z usług przedszkola
31.08.2020r. Opublikowanie w przedszkolach listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Zapisu można dokonać na podstawie złożonego wniosku, który można pobrać w sekretariacie szkoły , jak i na stronie internetowej naszej szkoły – www.waldowo.pl

Przy zapisie wymagane są następujące dokumenty:

  • akt urodzenia dziecka,
  • PESEL dziecka.

 Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy!!