Akcje charytatywne

Jak co roku, nasza szkoła bierze udział w akcjach charytatywnych na rzecz niepełnosprawnych dzieci. W tym roku ponownie, poprzez sprzedaż cegiełek z pomocami naukowymi, wspólnie ze Szkołą Podstawową w Zalesiu udało nam się zebrać 201 złotych na leczenie autystycznego chłopca cierpiącego na padaczkę. Jesteśmy dumni, że mamy tak empatycznych uczniów.

Równocześnie kontynuujemy zbiórkę nakrętek oraz baterii, które następnie zostaną przekazane fundacjom, które spieniężą zebrane materiały, by pomóc swoim podopiecznym. Samorząd uczniowski już teraz zachęca do przynoszenia jak największej ilości nakrętek i baterii.

Sebastian Skaja