,,Dni bez Przemocy”

Jesteśmy przeciwnikami przemocy . Nie zgadzamy się na żadną formę przemocy.
25.11 -10.12. 2021 r. w naszej szkole odbywały się Dni Bez Przemocy. W młodszych klasach rodzice czytali bajki dzieciom na temat pozytywnych wzorów zachowań.
W starszych klasach odbyły się lekcje na temat przeciwdziałania przemocy. VI kl. opracowała, ,,Kodeks Szkoły Bez Przemocy”. Uczniowie przygotowywali scenki profilaktyczne, plakaty. Rodzice brali udział w cyklu szkoleń ,,Odpowiedzialni cyfrowo”.
Organizacja Dni bez Przemocy już na stałe wpisuje się w kalendarz imprez naszej szkoły.

Joanna Jesse