Dzień Ziemi

Jedną z ważniejszych imprez, którą organizuje się w naszej szkole jest Dzień Ziemi, który obchodzony jest 22 kwietnia. W tym roku zaprosiliśmy całą społeczność szkolną na uroczystość, na której uczniowie zaprezentowali między innymi swoje propozycje mody ekologicznej. Uczestnicy pokazu wykazali się dużą kreatywnością i pomysłowością wykorzystując różnorodne materiały i surowce wtórne do przygotowania swoich strojów. Każdy uczeń biorący udział w pokazie otrzymał upominek.

Zostały również ogłoszone wyniki konkursu „Bociani świat”, który polegał na rozwiązaniu testu wiedzy na temat tego wędrownego ptaka, który upodobał sobie do życia obszary rolnicze, bliskie siedlisk ludzkich. Konkurs przeprowadzono w dwóch kategoriach: klasy młodsze IV-VI i starsze VII-VIII. I miejsce w kategorii klas młodszych zdobyła Nadia Idzik, II miejsce Paweł Rynk, na III uplasował się Szymon Zacharzewski. W kategorii klas starszych I miejsce zajęła Dominika Trepczyńska, II miejsce Krystyna Adrych. Wygranych nagrodzono pamiątkowymi dyplomami i nagrodami.

W związku z tym, że Dzień Ziemi obchodzony jest wiosną, w czasie kiedy przyroda budzi się do życia, co można zaobserwować na łąkach, w lasach i ogrodach, wybrani uczniowie pokazali się w strojach ogrodnika. Pomysły uczniów wzbudziły duże zainteresowanie publiczności i zostały nagrodzone gromkimi brawami. Czas wolny między konkursami wypełniły wierszyki i  piosenki odśpiewane przez najmłodszych uczniów naszej szkoły oddziału przedszkolnego i  klas I-III. Wychowawcom klas dziękujemy za perfekcyjne przygotowanie swoich wychowanków.

Agnieszka Fierek