Harmonogram konsultacji dla uczniów klas IV – VIII

l.p. NAUCZYCIEL PONIEDZIAŁEK 9:00 – 11:00 WTOREK 9:00 – 11:00 ŚRODA 9:00 – 11:00 CZWARTEK 9:00 – 11:00 PIĄTEK 9:00 – 11:00
1. Celina Chrapkowska
chemia, biologia


2. Stanisław Guguła
przyroda, technika, plastyka, muzyka, wdż


3. Joanna Jesse pedagog, doradztwo zaw.
pedagog

4. Małgorzata Jurak język polski5. Beata Kamińska
geografia


6. Beata Kurzyńska


informatyka
7. Grzegorz Leśniakw-f
8. Wojciech Łopat

język niemiecki, historia

9. Agnieszka Milachowska matematyka10. Dominika Patyna


religia
11. Mirosław Pestka

fizyka

12 Sebastian Skajajęzyk angielski
13. Krzysztofa Styburska biblioteka
Język polski, WOS
biblioteka
14. Wanda Tuńska


język polski, historia

HARMONOGRAM KONSULTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW KLAS IV – VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W WAŁDOWIE

Zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze i nauczanie indywidualne – według indywidualnych ustaleń: rodzic/ prawny opiekun – nauczyciel