Karta rowerowa

 Dnia 8 czerwca 2015 r. został przeprowadzony w naszej szkole egzamin na kartę rowerową. Przystąpiło do niego 15 uczniów z klasy IV SP. Ośmioro uczniów zaliczyło z wynikiem pozytywnym część teoretyczną i praktyczną. Siedmioro  uczniów nie zdało egzaminu. Egzaminatorem był policjant z Powiatowej Komendy Policji w Sępólnie Krajeńskim. Część teoretyczna polegała na ustnym odpowiadaniu na pytania zawarte w testach, które dzieci przerobiły na lekcjach zajęć technicznych. Praktyczna jazda rowerem polegała na sprawdzeniu czy uczniowie potrafią dawać kierunek, zatrzymywać się, “na znaku STOP” i poruszać się po  “ósemce”. Po egzaminie policjant przeprowadził rozmowę pouczającą na temat BEZPIECZEŃSTWA.

Opracował: S. Guguła