Category: Ogłoszenia

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wałdowie w sprawie organizacji zakończenia roku szkolnego 2019/2020

ZARZĄDZENIE nr ….. 2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wałdowie z dnia 17. czerwca 2020r. dotyczy: Organizacji zakończenia roku szkolnego 2019/2020 Na podstawie: § 2 ust. 1 i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr...

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 na terenie Szkoły Podstwowej w Wałdowie

WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCA ZAPOBIEGANIA  I  PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Królowej Jadwigi w Wałdowie na podstawie zarządzenia dyrektora z dnia 22. maja 2020r. Podstawa prawna Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.  2019 r. poz.1239), Ustawa...

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wałdowie w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Oddziale Przedszkolnym oraz w klasach I-III

ZARZĄDZENIE NR …..2019/2020 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Królowej Jadwigi w Wałdowie z dnia 8. czerwca 2020r. w sprawie: czasowego zawieszenia zajęć w Oddziale Przedszkolnym oraz w klasach I – IIIw Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wałdowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Na podstawie: §18 ust. 2...

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu ósmoklasisty

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów: ósmoklasisty (E8) Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów [*] Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły1), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. [*] Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w...

Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty w 2020 r. Najważniejsze kwestie Opracowany dokument został podzielony na sześć sekcji, w których kolejno przedstawiono m.in.: kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu oraz zasady korzystania z przyborów...

Harmonogram konsultacji dla uczniów klas IV – VIII

l.p. NAUCZYCIEL PONIEDZIAŁEK 9:00 – 11:00 WTOREK 9:00 – 11:00 ŚRODA 9:00 – 11:00 CZWARTEK 9:00 – 11:00 PIĄTEK 9:00 – 11:00 1. Celina Chrapkowska chemia, biologia 2. Stanisław Guguła przyroda, technika, plastyka, muzyka, wdż 3. Joanna Jesse pedagog, doradztwo zaw. pedagog 4. Małgorzata Jurak język polski 5. Beata Kamińska...