Category: Ogłoszenia

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wałdowie w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Oddziale Przedszkolnym

ZARZĄDZENIE NR …..2019/2020 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Królowej Jadwigi w Wałdowie z dnia 6. maja 2020r. w sprawie: czasowego zawieszenia zajęć w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wałdowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Na podstawie: §18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji...

Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego

Szanowni Rodzice / Prawni Opiekunowie! – dot. ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wałdowie W nawiązaniu do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz....

Kształcenie na odległość przedłużone do 24 maja br. Nowe terminy egzaminów

Informujemy, że do 24 maja br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Regulacje w tym zakresie zostały ujęte w nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. Dodatkowo zostały opublikowane harmonogramy egzaminów. Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br. Pisemne egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca. W...

EKO-RYSOWANIE NA EKRANIE.

Szanowni Państwo, W związku z panującą w Polsce trudną sytuacją epidemiologiczną Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przygotował cykl 10 zajęć z rysunku dla dzieci pn.: EKO-RYSOWANIE NA EKRANIE. Warsztaty publikowane są na profilu Facebook WOŚIGW w Toruniu www.facebook.com/wfosigw.torun oraz na kanale Youtube. Codziennie o 10.00 zapraszamy dzieci...

Ogłoszenie

Proszę rodziców i uczniów do odczytywania wiadomości na e-dzienniku, a także do udzielania na nie odpowiedzi. Zobowiązuję do współpracy w ramach zdalnego nauczania. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wałdowie Wanda Tuńska

Kujawsko-Pomorska e-szkoła

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów uruchomia Kujawsko-Pomorską e-Szkołę. e- Szkoła rusza w poniedziałek o godz. 12.00 i będzie nadawać zajęcia dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.   Od 17.03.2020 r. od godz. 9:00 przygotowano lekcje online dla klas 8 szkół podstawowych. Wykłady, pokazy, warsztaty – z przerwami na pytania i...

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Na podstawie informacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej: Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych Od 12 marca 2020r. do 25 marca 2020r. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły...