Kształcenie na odległość

Szanowni Państwo! Drodzy Rodzice / Prawni Opiekunowie!!!

W nawiązaniu do ogłoszonych w piątek – 20. marca 2020r. przez MEN – nowych przepisów, które to mają obowiązywać od 25. marca 2020 r. do 10. kwietnia 2020 r.,

możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Nowe przepisy określą zasady prowadzenia nauczania na odległość i dają możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów.

Czas, w którym jesteśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy.

Wszyscy, tj. my pedagodzy oraz rodzice / prawni opiekunowie zostaliśmy „rzuceni na głęboką wodę”, dlatego też proszę o wzajemną wyrozumiałość, cierpliwość i życzliwość. Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie. Wszyscy uczymy się tej nowej sytuacji, a to też wymaga czasu, czasami błądzimy, „szukamy po omacku najlepszego wyjścia”.

Dziękuję bardzo Rodzicom / Prawnym Opiekunom za dotychczasową współpracę, za trud jaki  wkładacie w edukację swoich dzieci.

Wraz z nauczycielami przedstawimy, w jaki sposób będzie zorganizowana nauka na odległość w naszej szkole. Ustalimy tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia.Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.

Na podstawie rozporządzenia MEN – Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wałdowie  – ustali, w jaki sposób będzie monitorowana i sprawdzana wiedza ucznia oraz postępy w nauce.

Wychowawcy poszczególnych oddziałów ustalą formy kontaktu czy konsultacji nauczyciela poszczególnego przedmiotu z rodzicami i uczniami.

Jednocześnie organizując uczniom kształcenie na odległość musimy pamiętać o uwzględnieniu zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Oznacza to, że dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.

Zgodnie z nowymi przepisami, nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.

MEN informuje, że platforma www.epodreczniki.pl to narzędzie informatyczne, na którym są umieszczone bezpłatne materiały edukacyjne. Resort zachęca uczniów, rodziców i nauczycieli do odkrywania znajdujących się tam zasobów i ich szerokiego wykorzystywania.

Wszystkie treści dostępne są przez przeglądarkę internetową i nie wymagają instalacji ani dodatkowego oprogramowania. Dodatkowo na platformie udostępniony jest moduł do śledzenia postępów w nauce dla zalogowanych użytkowników, czyli wszystkich uczniów i nauczycieli, którzy stworzą konto na platformie.

Szanowni Państwo!!!

Uprzejmie informuję, że na Kujawsko – Pomorskiej Platformie Edukacyjnej  EDUPOLIS (https://edupolis.pl/e-learnig/)  dostępne są transmisje lekcji prowadzonych na kanałach Youtube oraz Facebook.

Aby przejść do transmisji należy wejść na stronę https://edupolis.pl/e-learnig/ , wybrać zakładkę e -szkoła oraz kliknąć jeden z przycisków lub przejść do zakładki wybranej klasy i kliknąć w wybrany link z informacją z o godzinie i realizowanym przedmiocie.

Filmy dostępne są również po zakończeniu transmisji.lekcje on -line (youtube oraz facebook) dla klas  IV – VIII.

Do korzystania z transmisji lekcji, ich odtwarzania nie potrzeba loginów, haseł !!!

Na platformie dostępne są liczne aplikacje, zasoby edukacyjne dla klas I-VIII, zasoby regionalne

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wałdowie

WandaTuńska