MegaMisja

Dziewiąty moduł – Kompetencje cyfrowe.

W tym module dowiedzieliśmy się jak przygotować stanowisko pracy z komputerem. Wiemy też, że urządzenie komputerowe wykonuje czynności zadane przez człowieka i że polecenia trzeba wydawać w odpowiedniej kolejności. Poznaliśmy   podstawowe funkcje wygranych tabletów. Nauczyliśmy się nagrać film za pomocą dedykowanego narzędzia – tabletu.

 

Dziesiąty moduł – Mobilne bezpieczeństwo.

To ostatni obowiązkowy dział. Teraz już wiemy, że każdy ma prawo decydować o publikacji swojego wizerunku i swojego utworu oraz że osobami odpowiedzialnymi za taką decyzję w przypadku wizerunku dziecka są jego rodzice lub opiekunowie. Zdajemy sobie też sprawę, że instalowane w urządzeniach aplikacje mogą okazać się niebezpieczne.

B. Kurzyńska