Ogłoszenie

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie Uczniów,

informuję, że:

na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego

w dniach 23 – 31 grudnia 2017 r. trwa zimowa przerwa świąteczna,

co oznacza, że w szkole nie odbywają się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze.

Szkoła w tych dniach,na życzenie rodziców, może zorganizować w wyznaczonych godzinach zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, na podstawie złożonej deklaracji u wychowawcy lub w sekretariacie szkoły.

Informujemy,

że w okresie świąteczno – noworocznym

(z uwagi na okres urlopowy pracowników)

sekretariat szkoły będzie czynny w dniach:

27, 28, 29 XII 2017r. 

w godz. 8:00 – 14:00