Otwarcie boiska sportowego “Orlik 2012”

21 marca 2012r. w Zespole Szkół im. Królowej Jadwigi w Wałdowie odbyło się otwarcie boiska sportowego „Orlik 2012’’.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru. Odśpiewano hymn państwowy i szkolny, po czym pani dyrektor Halina Kozłowska powitała wszystkich gości. Uroczystość zaszczycili m.in. przedstawiciele Kuratorium Oświaty p. Tadeusz Dąbrowski, p. poseł Jolanta Kozłowska, Radny Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego p. Marek Witkowski, przedstawiciele Powiatu i Gminy Sępólno Kraj., dyrektorzy placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Sępólno Kraj., sołtysi wsi wchodzących w skład obwodu szkoły, rodzice. Po przywitaniu głos zabrał burmistrz Sępólna Krajeńskiego, pan Waldemar Stupałkowski. Następnie nastąpiła uroczysta chwila przecięcia wstęgi przez Pana Burmistrza, Panią Dyrektor naszej szkoły i wielu zaproszonych gości. Później ksiądz proboszcz Sławomir Maciejewski poświęcił cały obiekt. Wyprowadzono sztandar i nadszedł czas na przemówienia gości, którzy przywieźli ze sobą wiele prezentów. Następnie poproszono Pana Burmistrza o oddanie inauguracyjnego strzału do bramki Orlikowi, w którego wcielił się uczeń klasy II gimnazjum Michał Heleniak. Poproszono o to również pana Grzegorza Leśniaka – nauczyciela wychowania fizycznego w naszej szkole. Oba gole zostały strzelone.

Później nadeszła pora na część artystyczną. Uczennice z klasy IV, VI oraz II gimnazjum pokazały układy taneczne. Odbyły się również rozgrywki sportowe, występ szkolnego zespołu wokalnego oraz pokaz mody. Wszystkim uczestnikom występów psocił się Orlik. Profesjonalny sprzęt nagłaśniający oraz jego obsługę zapewnił Pan Jarosław Siekierka. Imprezę wsparli liczni sponsorzy: Rada Rodziców naszej szkoły, Rada Sołecka wsi Wałdowo, Ewa i Daniel Wierzchuccy, Beata i Sławomir Wierzchuccy, Anna i Jarosław Siekierkowie, Mirosława i Krzysztof  Tomsowie, Antoni Dolny, Aneta i Tadeusz Rybkowie, Monika i Maciej Ziemińscy, Wioleta i Leszek Ziemińscy.

Opracowała: M. Jurak