Półkolonie w naszej szkole – „ Mądrzy Cyfrowi”

W dniach 6-10 sierpnia 2018r. odbyły się w naszej szkole półkolonie zorganizowane w ramach projektu „Mądrzy Cyfrowi”. Wzięło w nich udział trzydzieścioro uczniów z różnych klas. Nauczycielkami prowadzącymi były pani Beata Kurzyńska i pani Małgorzata Jurak, kierownikiem dyrektor Wanda Tuńska.

Programi „MĄDRZY CYFROWI” realizowany jest przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” we współpracy z Google.org.

Celem Programu jest edukacja moralna uczniów połączona z podnoszeniem ich kompetencji cyfrowych i rozwijaniem postaw odpowiedzialności społecznej zarówno online, jak i offline.

Program  służy  przyswajaniu przez młodych ludzi wartości moralnych takich jak szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, odwaga cywilna, mądrość oraz poznawaniu narzędzi cyfrowych – około 20 – przydatnych do zrealizowania przez nich projektów społecznych.

Zajęcia poprzedziło szkolenie nauczycieli, które odbyło się w Warszawie orazdwuetapowy kurs internetowy nauczycieli: wartości moralne i narzędzia cyfrowe. W trakcie letnich zajęć uczestnicy rozmawiali o kluczowych wartościach moralnych w życiu każdego z nas oraz poznali wiele różnych, przydatnych narzędzi cyfrowych takich jak Padlet, Canva czy Kahoot. W trakcie zajęć uczniowie dostawali śniadanie oraz obiad ( zasponsorowane przez fundację), dowożeni byli również na koszt fundacji. Projekt potrwa do listopada i zakończy się prezentacją. Miejmy nadzieję, że udaną.

                                                                            Małgorzata Jurak