Sukces Martina

Uczeń kl. VIII Martin Żłobecki zdobył wyróżnienie w konkursie organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ,,Mój wymarzony zawód”. Konkurs adresowany był do uczniów siódmych i ósmych klas szkół podstawowych na terenie województwa kujawsko – pomorskiego. Cel, jaki przyświecał konkursowi, to zachęcenie młodych osób do zapoznawania się z informacjami o rynku pracy, zapotrzebowaniem na zawody oraz wymaganiami stawianymi przez pracodawców wobec przyszłego pracownika.
Gratulujemy Martinowi i życzymy dalszych sukcesów.

Joanna Jesse