“Technologie z klasą”

Klasa III i VII w tym roku szkolnym realizują program „Technologie z klasą”.

Uczniowie po realizacji programu:

  • rozwiną umiejętność rozumowania, analizowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych (przy wykorzystaniu środowiska JavaScript oraz Scratch),
  • wykształcą umiejętność logicznego myślenia, precyzyjnego prezentowania myśli i pomysłów, 
  • zbudują kompetencje potrzebne do pracy zespołowej,
  • zdobędą wiedzę dotyczącą przestrzegania praw i zasad bezpieczeństwa w sieci, a także odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych,
  • rozbudzą i zaspokoją naturalną ciekawość poznawczą.

B. Kurzyńska