Wybory na opiekunów samorządu uczniowskiego

Co 3 lata w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wałdowie odbywają się wybory na opiekunów samorządu uczniowskiego. Tym razem uczniowie klas II-VIII wybierali 2 opiekunów spośród 16 nauczycieli.

Łącznie na 14 nauczycieli oddano 94 głosy. Najwięcej głosów otrzymali:

Pan Sebastian Skaja (36) oraz Pani Beata Kurzyńska (14). Na kolejnych miejscach uplasowali się Pan Grzegorz Leśniak (13), Pan Franciszek Frohlke (7), Pani Małgorzata Jurak (5) i Pani Agnieszka Milachowska (5).

            2 nauczycieli z największą ilością głosów, czyli Pan Sebastian i Pani Beata zostają automatycznie opiekunami samorządu uczniowskiego na kadencję 2022-2025. Gratuluję w  imieniu całej społeczności szkolnej.

            W tym miejscu chciałbym również podziękować Panu Franciszkowi Frohlke, który przez ostatnie 3 lata jako opiekun SU naszej szkoły działał na rzecz owego samorządu i pocztu sztandarowego.

Sebastian Skaja