Wycieczka uczniów klasy I i II gimnazjum w ramach projektu ,, Pracujemy na naszą przyszłość” do Fojutowa – edukacja ekologiczna

Wycieczka uczniów Gimnazjum w Wałdowie odbyła się w dniu 25.06.2015r. do Fojutowa miejscowości na granicy dwóch województw, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego . W wycieczce wzięło udział 10 gimnazjalistów klas I i II, którzy przed i po  zajęciach uczestniczyli w ankiecie badania postaw. Zajęcia poświęcone były edukacji ekologicznej, a także zapoznaniu uczniów z walorami przyrodniczymi okolic Fojutowa .Uczniowie na zajęciach  wykazali zainteresowanie problemami ochrony środowiska  oraz wykazali  postawę proekologiczną w kontakcie z przyrodą ożywioną.  Odbyli ścieżkę edukacyjną po okolicznych lasach, byli na wieży widokowej, z której widać okolicę oraz podjęli próbę sporządzenia mapy topograficznej terenu. Zwiedzili także Akwedukt na Wielkim Kanale Brdy, atrakcję Fojutowa,  po czym udali się do domu.

 

                                                                    Nauczyciel prowadzący Celina Chrapkowska