Wycieczka uczniów klasy III gimnazjum w ramach projektu ,, Pracujemy na naszą przyszłość” do Woziwody – edukacja ekologiczna

Wycieczka uczniów Gimnazjum w Wałdowie odbyła się w dniu 18.06.2015r. do Woziwody miejscowości na terenie województwa kujawsko-pomorskiego . W wycieczce wzięło udział 20 gimnazjalistów, którzy uczestniczyli w ankiecie badania postaw  przed i po lekcji w terenie. Zajęcia poświęcone były edukacji ekologicznej, a także zapoznaniu uczniów z walorami środowiska przyrodniczego Borów Tucholskich .Uczniowie na zajęciach  wykazali się zainteresowaniem problemami ochrony środowiska przyrodniczego oraz wykazali  postawę proekologiczną w kontakcie z przyrodą ożywioną. Odwiedzili Ośrodek Edukacji Przyrodniczo Leśnej w Woziwodzie oraz odbyli ścieżkę edukacyjną po okolicznych lasach.

 

                                                                    Nauczyciel prowadzący Celina Chrapkowska