Zajęcia dodatkowe dla uczniów z rodzin poszkodowanych w nawałnicy w sierpniu 2017 r.

W okresie od 28 października do 23 grudnia 2017 roku w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wałdowie odbywały się nieodpłatne zajęcia terapeutyczno-edukacyjne i opiekuńcze w ramach rządowego programu dla dzieci z terenów dotkniętych nawałnicami. Adresatami zajęć byli uczniowie pochodzący z rodzin, które ucierpiały w wyniku działania sierpniowego żywiołu. Grupa licząca 23 osoby spotykała się w każdą sobotę w godzinach 8.00–13.00. Opiekunami byli: p. Hanna Kannenberg, p. Wojciech Łopat i p. Elżbieta Kaleśników.W trakcie zajęć dzieci otrzymywały dwa posiłki (śniadanie i obiad). Uczniowie spoza Wałdowa mieli zapewniony transport do szkoły oraz powrót po warsztatach do miejsca zamieszkania. Ponadto na potrzeby projektu zakupiono artykuły papiernicze oraz pomoce dydaktyczne za kwotę 8.554,14 zł. Uczestnicy zajęć zostali objęci fachową opieką i wsparciem psychologiczno-pedagogicznym. Mogli w wartościowy i ciekawy sposób spędzić czas wolny, a także rozwijać swoje umiejętności, pasje i zainteresowania. Dbano również o kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w codziennych sytuacjach. Oferta programu była bardzo bogata, więc nuda nikomu nie doskwierała. Organizowano gry i zabawy ruchowe w sali gimnastycznej i na świeżym powietrzu, zajęcia plastyczne, techniczne,czytelniczo-medialne. Nie zabrakło też rozrywki intelektualnej (krzyżówki, rebusy, quizy, gry edukacyjne, układanki). Zrealizowano 40 godzin zegarowych.

 

Wojciech Łopat