Zarządzenie dotyczące monitoringu w szkole

Informujemy, że:
Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wałdowie
z dnia 18 grudnia 2019 r.
wprowadza się monitoring w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wałdowie

Monitoring zostanie uruchomiony w dniu 7. stycznia 2020r.

Na podstawie art. 108a ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U z 2018 r. poz. 996), po uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę oraz po przeprowadzeniu konsultacji z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim:
1. Wprowadza się monitoring w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wałdowie.
2. Monitoring obejmuje: korytarze w budynku szkoły, teren wokół budynku szkoły, ulica przed wejściem do szkoły.

Obiekt i teren monitorowany – informacja

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO” ), informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu jest Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wałdowie; Wałdowo 90, 89-400 Sępólno Krajeńskie;
2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest bezpieczeństwo osób, mienia oraz dobre imię administratora danych osobowych;
3. Monitoring obejmuje: korytarze w budynku szkoły, teren wokół budynku szkoły, ulica przed wejściem do szkoły;
4. Zapisy z monitoringu będą przechowywane przez administratora przez okres 30 dni;
5. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania;
6. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.