Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej dot. funkcjonowania boiska Orlik

ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im. Królowej Jadwigi w Wałdowie z dnia 19.marca 2021r.

dot. funkcjonowania kompleksu boisk ORLIK 2012 od 20.03.2021r.

Na podstawie:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wałdowie informuje, że zajęcia sportowe i rekreacyjne na kompleksie boisk sportowych ORLIK 2012 są zawieszone z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju od 20.marca 2021r. do odwołania.