Zasady korzystania z gabinetu pielęgniarki szkolnej

  1. Gabinet wyposażony w środki do dezynfekcji powierzchni, środki do dezynfekcji rąk, rękawice jednorazowe, maseczki, fartuchy ochronne.
  2. W ramach udzielania świadczeń w gabinecie powinien przebywać tylko jeden uczeń, który powinien mieć założoną maseczkę, zdezynfekowane ręce.
  3. W czasie świadczeń profilaktycznych pielęgniarka poza rutynowymi zasadami higieny rąk zakłada maskę, rękawice, jednorazowy fartuch.
  4. W kontaktach bezpośrednich innych niż udzielanie świadczeń zdrowotnych należy przestrzegać dystansu 2 metrów.
  5. Wietrzenie gabinetu co godzinę.
  6. Dezynfekcja powierzchni, blaty, klamki, sprzęt dwa razy dziennie.
  7. W przypadku stwierdzenia objawów infekcji (gorączka, kaszel, duszność) osobę umieścić w izolatorium, powiadomić dyrekcję i rodziców.

W izolatorium chory przebywa pod opieką pracownika szkoły z zachowaniem dystansu dwóch metrów do czasu odebrania przez rodzica.

  • Podczas udzielania świadczeń u ucznia z podejrzeniem zakażenia koronawirusem pielęgniarka poza rutynowymi zasadami higieny rąk zakłada maskę, rękawice i fartuch ochronny.

Godziny pracy wtorki od 8:00 do 12:00

lub od 11: 00 do 14:00