KOMUNIKAT / ZARZĄDZENIE dyrektora szkoły z dnia 23 kwietnia 2021r.

KOMUNIKAT / ZARZĄDZENIE dyrektora szkoły z dnia 23 kwietnia 2021r.

Za utrudnienia z góry przepraszamy, bowiem – planując organizację pracy szkoły powołujemy się na rozporządzenie MEiN z dnia 22.04.2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;

a co za tym idzie -zajęcia mają byćrealizowane w taki sposób, że:

1)     nie więcej niż 50% uczniów realizuje te zajęcia w szkole podstawowej oraz

2)     co najmniej 50% uczniów realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Należy ustalić harmonogram prowadzenia zajęć biorąc pod uwagę, w miarę możliwości, równomierne i naprzemienne realizowanie tych zajęć przez każdego ucznia.

Przedstawiam PAŃSTWU

Zasady pracy Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi 

od 26 kwietnia 2021r. do 30 kwietnia 2021r.

Uczniowie z klas I-III będą mieli zajęcia hybrydowo. Uczniowie z pozostałych klas, tj. IV – VIII mają zajęcia na dotychczasowych zasadach – zdalnie.

Oddział przedszkolny funkcjonuje bez zmian, czyli stacjonarnie w szkole.

W szkole, według potrzeb, może być prowadzona  również opieka świetlicowa dla uczniów, którzy uczą się stacjonarnie.

Ustalam HARMONOGRAM zajęć w oparciu o rozporządzenie MEiN z dnia 22.04.2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19

HARMONOGRAM – od 26.04.2021r. do 30.04.2021r. (włącznie):

dot. klas: I, II, III Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wałdowie

KLASA I : (numery poszczególnych uczniów – według dziennika)

Zajęcia stacjonarne w szkole:

Poniedziałek / Wtorek / Środa : uczniowie od numeru 1 do 9

Czwartek / Piątek: uczniowie od numeru 10 do 17

Zajęcia zdalnie w domu:

Poniedziałek / Wtorek / Środa : uczniowie od numeru 10 do 17

Czwartek / Piątek: uczniowie od numeru 1 do 9

KLASA II: (numery poszczególnych uczniów – według dziennika)

Zajęcia stacjonarne w szkole:

Poniedziałek / Wtorek / Środa : uczniowie od numeru 1 do 6

Czwartek / Piątek: uczniowie od numeru 9 do 15

Zajęcia zdalnie w domu:

Poniedziałek / Wtorek / Środa : uczniowie od numeru 9 do 15

Czwartek / Piątek: uczniowie od numeru 1 do 6

KLASA III: (numery poszczególnych uczniów – według dziennika)

Zajęcia stacjonarne w szkole:

Poniedziałek / Wtorek / Środa : uczniowie od numeru 1 do 6

Czwartek / Piątek: uczniowie od numeru 7 do 12

Zajęcia zdalnie w domu:

Poniedziałek / Wtorek / Środa : uczniowie od numeru 7 do 12

Czwartek / Piątek: uczniowie od numeru 1 do 6

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.