Category: Ogłoszenia

Zarządzenie dotyczące monitoringu w szkole

Informujemy, że:Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wałdowiez dnia 18 grudnia 2019 r.wprowadza się monitoring w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wałdowie Monitoring zostanie uruchomiony w dniu 7. stycznia 2020r. Na podstawie art. 108a ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.:...

Informacja w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

         Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wałdowie ustala w roku szkolnym 2019/2020 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 (Dz.U. 2017 poz.1603) w sprawie organizacji roku szkolnego. Typ szkoły   data uwagi       Szkoła Podstawowa im. Królowej...

Konkurs plastyczny

Sz. P.  Zachęcam wszystkich uczniów do udziału w konkursie plastycznym. Organizatorem jest Ośrodek Pomocy Społecznej. Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych 10- 12 lat oraz 13- 15 lat. Uczestnicy konkursu przygotowują prace plastyczne – technika i format dowolny. Praca musi być poświęcona tematyce przemocy. Termin – do 18 listopada....

Wykaz zajęć prowadzonych w SP w Wałdowie

Szanowni Rodzice/ Prawni Opiekunowie! Informujemy, że w roku szkolnym 2019/2020 w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wałdowie realizowane będą: I. Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów – prowadzone w ramach godzin do dyspozycji dyrektora szkoły: 1. Zajęcia ed. matematycznej dla ucz. kl. I (p. Maria Grochowska)2. Zajęcia sportowe dla...

Godziny odjazdu autobusu szkolnego ze Szkoły Podstawowej w Wałdowie w roku szkolnym 2019/2020

PONIEDZIAŁEK godz. 14.25 Wałdówko, Wilkowo –I KURS godz. 14.25 Teklanowo, Toboła, Komierowo – BUS godz. 14.50 Włościbórz, Włościbórek, Trzciany, Sępólno Kr. – I KURS WTOREK godz. 12.45    Wałdówko, Wilkowo – I KURS godz. 13.10 Włościbórz, Włościbórek – I KURS godz. 14.40 Wałdówko, Wilkowo – II KURS godz. 14.25 Teklanowo, Toboła,...

Postępowanie uczniów w przypadku ogłoszenia alarmu

Jednym z ważniejszych zadań jakie są związane z realizacją zadań szkoły jest zapewnienie bezpieczeństwa młodzieży. Jest ono realizowane poprzez przestrzeganie określonych przepisów BHP oraz sprawowanie bezpośredniej opieki nad młodzieżą przebywająca na terenie szkoły, zarówno w czasie zajęć dydaktycznych, jak również przerw międzylekcyjnych. Szczególnym przypadkiem mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa w...