Nauczyciele

Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi

DYREKTOR : Wanda Tuńska

ODDZIAŁ ZEROWY: Elżbieta Kaleśników

KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE: Hanna Kannenberg , Maria Grochowska, Beata Kurzyńska

JĘZYK POLSKI:  Małgorzata Jurak, Krzysztofa Styburska, Wanda Tuńska

JĘZYK NIEMIECKI: Wojciech Łopat

JĘZYK ANGIELSKI: Joanna Jesse, Sebastian Skaja

HISTORIA: Wojciech Łopat

MATEMATYKA: Agnieszka Milachowska

FIZYKA:  Joanna Pytlos

CHEMIA: Ewa Basińska

GEOGRAFIA:  Beata Kamińska

BIOLOGIA: Agnieszka Fierek

PRZYRODA: Agnieszka Fierek

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE: Krzysztofa Styburska

INFORMATYKA:  Beata Kurzyńska

TECHNIKA: Dominika Patyna

PLASTYKA: Dominika Patyna

MUZYKA: Ewa Talaśka

WYCHOWANIE FIZYCZNE: Grzegorz Leśniak

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE: Franciszek Frohlke

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA: Franciszek Frohlke

RELIGIA: Dominika Patyna

BIBLIOTEKARZ:  Krzysztofa Styburska

PEDAGOG: Joanna Jesse

PSYCHOLOG: Sylwia Kotlewska