Nauczyciele

Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi

DYREKTOR : Wanda Tuńska

ODDZIAŁ ZEROWY: Elżbieta Kaleśników

KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE: Hanna Kannenberg , Maria Grochowska, Beata Kurzyńska

JĘZYK POLSKI:  Małgorzata Jurak, Krzysztofa Styburska, Wanda Tuńska

JĘZYK NIEMIECKI: Wojciech Łopat

JĘZYK ANGIELSKI: Joanna Jesse, Sebastian Skaja

HISTORIA: Wojciech Łopat, Franciszek Frohlke

MATEMATYKA: Agnieszka Milachowska

FIZYKA:  Agnieszka Milachowska

CHEMIA: Ewa Basińska

GEOGRAFIA:  Beata Kamińska

BIOLOGIA: Agnieszka Fierek

PRZYRODA: Stanisław Guguła

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE: Krzysztofa Styburska

INFORMATYKA:  Beata Kurzyńska

TECHNIKA: Stanisław Guguła

PLASTYKA: Stanisław Guguła

MUZYKA: Stanisław Guguła

WYCHOWANIE FIZYCZNE: Grzegorz Leśniak,  Franciszek Frohlke

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE: Stanisław Guguła, Franciszek Frohlke

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA: Franciszek Frohlke

RELIGIA: Dominika Patyna

BIBLIOTEKARZ:  Dominika Patyna

PEDAGOG: Joanna Jesse

PSYCHOLOG: Sylwia Kotlewska