Bezpieczna szkoła

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z materiałami, które stanowią kompendium wiedzy oraz zbiór rekomendacji dotyczących działań profilaktycznych związanych z ryzykiem wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa w szkołach i placówkach wraz ze wskazaniem obowiązujących przepisów.

 Więcej informacji na temat projektu “Bezpieczna Szkoła “ znajdą Państwo na stronie internetowej https://bezpiecznaszkola.men.gov.plostał Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów.

Instytucje do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wychowawczej:

–         Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Więcborku – telefon: 52 389 85 01
–        Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sępólnie Kraj. – telefon: 52 388 21 47 
–        Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Kraj. – telefon: 52 388 84 50 lub 52 388 84 56 
–        Zespół Interdyscyplinarny w Sępólnie Kraj. – telefon: 52 388 84 50, 52 388 84 58 lub 52 388 84 66 
–      Punkt Interwencji Kryzysowej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Sępólnie Kraj. – telefon: 52 388 84 50 lub 52 388 84 56
–         Komenda Powiatowa Policji w Sępólnie Kraj. – telefon: 52 389 02 00 
–         Prokuratura Rejonowa w Tucholi – telefon: 52 334 27 41 
–       Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi – telefon: 52 554 00 45