Category: Pedagog – Aktualności

Warsztaty “Otwórz oczy nie daj się przemocy”

W związku z realizacją projektu, w którym uczestniczy nasza szkoła – w ramach Programu Osłonowego Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pod nazwą: OTWÓRZ OCZY NIE DAJ SIĘ PRZEMOCY W GMINIE SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE – część 3, 23.09. w naszej szkole odbyły się warsztaty dla kl....

Infolinia dla dzieci i młodzieży

Od 6 września działa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 800 605 dzieci i młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników. Można też korzystać z kontaktu mailowego pomagamy@1815.pl

Zagrożenia – przypomnienie

Informacja – przypomnienie W związku z trwającą formą nauczania zdalnego prosimy o zapewnienie bezpieczeństwa danych przechowywanych na komputerach oraz zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom korzystających z internetu. Typowe zagrożenia spotykane w sieci. -Wyłudzenia danych logowania i przejęcie konta, czasem kradzież tożsamości. -Kontakty z osobami mającymi niewłaściwe intencje w stosunku do nas lub...

Gdzie zasięgnąć pomocy w czasie pandemii

 Sytuacja alienacji związana z obecnie panującym stanem epidemii i zasadami dotyczącymi ograniczeń w przemieszczaniu się, może być wyjątkowo trudna dla osób doznających przemocy w rodzinie. Dlatego też w opinii Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej aplikacja ,,Twój parasol” może być szczególnie przydatna w obecnym czasie. Aplikacja umożliwia m.in. dyskretny kontakt...

Spot profilaktyczny

W ramach realizacji Programu ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań ” Razem bezpieczniej ” im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020, na zlecenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, został nagrany spot profilaktyczny o tematyce związanej z zapobieganiem hejtowi wśród dzieci i młodzieży, skierowany głównie do rodziców. Zachęcamy do zapoznania się...

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE… czyli co Uczeń i Rodzic wiedzieć powinien o przedmiocie.

Reforma oświaty wprowadziła nową podstawę programową wychowania do życia w rodzinie (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla...