Category: Pedagog – Aktualności

Gdzie zasięgnąć pomocy w czasie pandemii

 Sytuacja alienacji związana z obecnie panującym stanem epidemii i zasadami dotyczącymi ograniczeń w przemieszczaniu się, może być wyjątkowo trudna dla osób doznających przemocy w rodzinie. Dlatego też w opinii Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej aplikacja ,,Twój parasol” może być szczególnie przydatna w obecnym czasie. Aplikacja umożliwia m.in. dyskretny kontakt...

Spot profilaktyczny

W ramach realizacji Programu ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań ” Razem bezpieczniej ” im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020, na zlecenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, został nagrany spot profilaktyczny o tematyce związanej z zapobieganiem hejtowi wśród dzieci i młodzieży, skierowany głównie do rodziców. Zachęcamy do zapoznania się...

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE… czyli co Uczeń i Rodzic wiedzieć powinien o przedmiocie.

Reforma oświaty wprowadziła nową podstawę programową wychowania do życia w rodzinie (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla...

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICA

  EUROPEJSKA KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW RODZICÓW    PRAWA OBOWIĄZKI 1. Rodzice mają prawo do wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skory, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji ekonomicznej. 1. Rodzice mają obowiązek wychowywać swoje dzieci w duchu odpowiedzialnościza siebie i...

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

Prawa Obowiązki Do nauki Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa i bezpłatna. Przestrzegać zasad kultury i współżycia społecznego: Okazywać szacunek innym osobom, Ze zrozumieniem traktować różnice wynikające z niejednakowych możliwości, motywacji i odmienności kulturowej ludzi, Z uwagą wysłuchiwać opinii innych i wspólnie opracowywać rozwiązania możliwe do przyjęcia i akceptacji,...

“Twój parasol” – aplikacja mobilna

Sytuacja alienacji związana z obecnie panującym stanem epidemii i zasadami dotyczącymi ograniczeń w przemieszczaniu się, może być wyjątkowo trudna dla osób doznających przemocy w rodzinie. W tych warunkach pomocna jest aplikacja mobilna ,,Twój Parasol” Dlatego też w opinii Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej aplikacja ta może być szczególnie przydatna...

Oferta pedagoga szkolnego

Poradnictwo poprzez e-mail lub za pośrednictwem e- dziennika dotyczące: – planowania i organizacji samodzielnej nauki w domu, – rozwijania zainteresowań i mocnych stron, – predyspozycji zawodowych i wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej, – świadomości cyberzagrożeń, – jak spędzać czas wolny – jak radzić sobie z lękiem wywołanym aktualną sytuacją – wsparcie...

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sępólnie Krajeńskim w okresie stanu epidemii

Starając się zapewnić wsparcie poradni i uwzględniając bezpieczeństwo klientów w okresie stanu epidemii oferujemy następujące formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej: Dla rodziców: poradnictwo telefoniczne i poprzez e-mail dotyczące: – prowadzenia rozmowy z dzieckiem dotyczącej konieczności pozostania w domu i dbania o zdrowie swoje i innych,                                                                                                                   – trudności emocjonalnych, z uwzględnieniem radzenia...