Category: Aktualności szkoły

Procedury organizacji zajęć w SP w Wałdowie – aktualizacja

PROCEDURY Organizacja zajęć w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wałdowie z uwzględnieniem wytycznych MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych (aktualizacja z 26.04.2021 r.) Do   szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.       Rekomenduje  ...

Zasady pracy szkół i placówek od 26 kwietnia br.

Na podstawie konferencji prasowej Prezesa Rady Ministrów i Ministra Zdrowia z dn. 28.04.2021 r. Od 4 maja br. uczniowie będą wracać stopniowo do szkół. Nauka w trybie stacjonarnym zostanie przywrócona najpierw dla najmłodszych uczniów, potem obejmie również kolejne etapy edukacyjne. Od 4 maja 2021r. wszyscy uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej...

KOMUNIKAT/ ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KRÓLOWEJ JADWIGI z dnia 30.04.2021r.

KOMUNIKAT/ ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ  IM. KRÓLOWEJ JADWIGI z dnia 30.04.2021r. Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. wchodzącego w życie 3 maja 2021r. Dokument zakłada stopniowy powrót...

KOMUNIKAT / ZARZĄDZENIE dyrektora szkoły z dnia 23 kwietnia 2021r.

KOMUNIKAT / ZARZĄDZENIE dyrektora szkoły z dnia 23 kwietnia 2021r. Za utrudnienia z góry przepraszamy, bowiem – planując organizację pracy szkoły powołujemy się na rozporządzenie MEiN z dnia 22.04.2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; a co za...

Dowozy i rozwozy do SP w Wałdowie od dnia 26.04.2021 r.

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wałdowie Dowóz od 26.04.2020 r. Przystanek: Sępólno SP nr 3         07:20Włościbórz              07:30Wałdówko                07:40Wilkowo                 07:50 Włościbórek             07:30Teklanowo               07:40   Rozwózdni: Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek12:40 (Wałdówko- Wilkowo- Włościbórz- Włościbórek) 12:40 (Teklanowo)

Komunikat dyrektora szkoły na podstawie informacji MEiN

Od 19 kwietnia 2021 r. zostaje przywrócona stacjonarna działalność przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. W związku z powyższym informujemy, że od 19 kwietnia 2021r. (poniedziałek) zajęcia w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wałdowie będą odbywały się stacjonarnie w szkole. Dzieci...