Najnowsze Wpisy

Komunikat dyrektora szkoły na podstawie informacji MEiN

Od 19 kwietnia 2021 r. zostaje przywrócona stacjonarna działalność przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. W związku z powyższym informujemy, że od 19 kwietnia 2021r. (poniedziałek) zajęcia w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wałdowie będą odbywały się stacjonarnie w szkole. Dzieci...

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej dot. organizacji zajęć

ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Królowej Jadwigi w Wałdowie z dnia 19.marca 2021r. dot. organizacji zajęć od 22.03.2021r. do 09.04.2021r. Na podstawie: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem...

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej dot. funkcjonowania boiska Orlik

ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Królowej Jadwigi w Wałdowie z dnia 19.marca 2021r. dot. funkcjonowania kompleksu boisk ORLIK 2012 od 20.03.2021r. Na podstawie: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i...

Dot.: „Programu dla szkół”- zawieszenie dostaw

Uprzejmie informujemy, że w związku z zawieszeniem zajęć stacjonarnych w kl. I-III w okresie od 20 marca do 9 kwietnia 2021 r. oraz brakiem możliwości dostarczania produktów dla dzieci z grupy docelowej w tym uczniów przebywających na nauce zdalnej i/lub dzieci z oddziałów przedszkolnych dostawy zostają zawieszone do czasu wznowienia...

Organizacja nauki w Szkole Podstawowej w Wałdowie

w sprawie:Organizacji nauki w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi Powołując się na informacje przekazane przez środki przekazu, w tym Ministerstwo Zdrowia: Informuję, że: od 20 marca 2021r. do 9 kwietnia 2021r. nauka w klasach od I – do VIII będzie prowadzona tylko zdalnie, co oznacza, że w budynku szkoły, w...