Najnowsze Wpisy

Udział w akcji POMÓŻMY BŁAŻEJOWI W REHABILITACJI

Jak co roku, Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wałdowie wraz ze Szkołą Podstawową w Zalesiu wzięła udział w akcji Fundacji Pomóż i Ty, która polega na sprzedaży przesłanych przez fundacje cegiełek zawierających pomoce naukowe z takich przedmiotów jak język polski, język angielski, język niemiecki, fizyka, chemia, matematyka, historia i...

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

11 września w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wałdowie odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły. Wybieraliśmy 3 osoby z 12 kandydatów. Kandydaci byli z klas V-VIII. Głosowały klasy II-VIII. Osoby, które uzyskały największą ilość głosów, tym samym stając się automatycznie członkami Samorządu Uczniowskiego to: Aleksander Jutrowski z...

V kadencja Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo Dyrektorzy,proszę o przekazanie uczniom Państwa szkoły informacji o naborze do V kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Do Rady mogą kandydować uczniowie, którzy ukończyli 13 lat, a także absolwenci szkół, którzy do 11 września br. nie ukończyli 21. roku życia. Formularz zgłoszeniowy oraz szczegóły...

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE… czyli co Uczeń i Rodzic wiedzieć powinien o przedmiocie.

Reforma oświaty wprowadziła nową podstawę programową wychowania do życia w rodzinie (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla...

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICA

  EUROPEJSKA KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW RODZICÓW    PRAWA OBOWIĄZKI 1. Rodzice mają prawo do wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skory, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji ekonomicznej. 1. Rodzice mają obowiązek wychowywać swoje dzieci w duchu odpowiedzialnościza siebie i...

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

Prawa Obowiązki Do nauki Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa i bezpłatna. Przestrzegać zasad kultury i współżycia społecznego: Okazywać szacunek innym osobom, Ze zrozumieniem traktować różnice wynikające z niejednakowych możliwości, motywacji i odmienności kulturowej ludzi, Z uwagą wysłuchiwać opinii innych i wspólnie opracowywać rozwiązania możliwe do przyjęcia i akceptacji,...

Godziny dowozu i rozwozu dzieci w roku szkolnym 2020/2021

Godziny odjazdu autobusu szkolnego z Szkoły Podstawowej w Wałdowie w roku szkolnym 2020/2021 PONIEDZIAŁEK                 godz. 14.25 Wałdówko, Wilkowo – I KURS                  godz. 14.45 Włościbórz – I KURS BUS Teklanowo – 14.25; Toboła – godz. 14.35; Włościbórek, Sępólno Kr. – 14.45 WTOREK                                godz. 14.25    Wałdówko, Wilkowo – I...

Organizacja roku szkolnego 2020/2021

Szanowni Państwo! Rodzice / Prawni Opiekunowie Uczniów  Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wałdowie. W związku utrzymującym się zagrożeniem epidemicznym w nowym roku szkolnym 2020/2021 w szkole zostaną wprowadzone zmiany, mające na celu  zadbanie o bezpieczeństwo dzieci, rodziców, pracowników szkoły. Co do zasady, od pierwszego września uczniowie  Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi...