Pedagog

GABINET PEDAGOGA SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 CZYNNY:

PONIEDZIAŁEK    8:30 – 10:00,  12:00-13:30

WTOREK   9:00 – 10:00,  12:00- 13:00

ŚRODA   9:00 – 10:00

CZWARTEK   09:50 – 10:50,  12:00-13:00

PIĄTEK    9:00 – 10:30,  12:00 – 13:30

 

Zapraszam uczniów, rodziców i nauczycieli

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kim jest pedagog i kiedy można  się do niego zwrócić?

Pedagog szkolny to (wg „Encyklopedii pedagogicznej”) osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania

i rozszerzania działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli.

        Główną formą pracy pedagoga jest:

– Poradnictwo (dotyczy uczniów, rodziców, nauczycieli)

– Działalność profilaktyczna

– Indywidualna pomoc psychologiczno-pedagogiczna

– Interwencje środowiskowe

– Wspieranie działalności wychowawczej nauczycieli

– Współpraca z wyspecjalizowanymi placówkami

      Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

1. Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny

2. Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.

3. Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

4. Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.

5. Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz, w jaki sposób.

6. Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~