Pedagog

GABINET PEDAGOGA SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 CZYNNY:

PONIEDZIAŁEK   07:30 – 11:30, 12:45 – 14:45

WTOREK  07:30 – 09:30, 10:40 – 13:40

 

GABINET PEDAGOGA SPECJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 CZYNNY:

ŚRODA  08:30 – 11:30
CZWARTEK  07:30 – 09:30,   11:45 – 12:45
PIĄTEK  08:30 – 10:30,   11:45 – 12:45

Zapraszam uczniów, rodziców i nauczycieli

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kim jest pedagog i kiedy można  się do niego zwrócić?

Pedagog szkolny to (wg „Encyklopedii pedagogicznej”) osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania

i rozszerzania działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli.

        Główną formą pracy pedagoga jest:

– Poradnictwo (dotyczy uczniów, rodziców, nauczycieli)

– Działalność profilaktyczna

– Indywidualna pomoc psychologiczno-pedagogiczna

– Interwencje środowiskowe

– Wspieranie działalności wychowawczej nauczycieli

– Współpraca z wyspecjalizowanymi placówkami

      Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

1. Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny

2. Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.

3. Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

4. Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.

5. Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz, w jaki sposób.

6. Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~