Biblioteka

“Książki są jak towarzystwo,

 które sobie człowiek dobiera”

                                                                   Monteskiusz

=======================================================================


Godziny otwarcia biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2023/2024

Biblioteka otwarta jest codziennie na dużej przerwie 10.35 – 10.55

Poniedziałek 14.25 – 15.00

Wtorek 13.40 – 15.00

Środa 12.35 – 15.00

Czwartek 10.55 – 13.30

Piątek 14.25 – 14.35

Serdecznie zapraszamy

 

Regulamin korzystania z biblioteki szkolnej

w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wałdowie

 

Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.

Pomieszczenie biblioteczne umożliwia:

 1. gromadzenie i opracowanie zbiorów
 2. korzystanie ze zbiorów czytelni i wypożyczenie ich poza bibliotekę
 3. prowadzenie przysposobienia czytelniczego uczniów.

 

Zasady wypożyczania książek: 

 1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli, popularyzacji wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o  regionie.
 2. Jednorazowo można wypożyczać 2 książki na okres dwóch tygodni.
 3. Książek nie należy przetrzymywać, gdyż czekają na nie inni uczniowie.
 4. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych.
 5. Uczeń przygotowujący się do konkursu lub olimpiady ma prawo do wypożyczenia jednorazowo większej ilości książek.
 6. Z księgozbioru podręcznego korzysta się tylko na miejscu.
 7. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 8. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.
 9. Uczeń, który zniszczy lub zgubi książkę z biblioteki musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza o wartości odpowiadającej cenie rynkowej książki zagubionej.
 10. Czytelnik może zwrócić się do bibliotekarza o informację dotyczącą książek lub danego tematu.
 11. W czytelni obowiązuje cisza.
 12. Wszystkie wypożyczone książki winny być zwrócone do biblioteki 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego.

Regulamin korzystania ze  stanowisk komputerowych

 1. Z pracowni komputerowej mają prawo korzystać pracownicy i uczniowie szkoły.
 2. Wszyscy użytkownicy powinni wpisać się do zeszytu odwiedzin.
 3. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godzinę.
 4. Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby, pracujące w ciszy, nie zakłócające rytmu pracy biblioteki.
 5. Internet służy do celów edukacyjnych (np. pisanie referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych).
 6. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.
 7. Nie można wykorzystywać komputera do gier i zabaw bez zgody nauczyciela – bibliotekarza.
 8. Uczniowie zobowiązani są do korzystania z komputerów zgodnie z przeznaczeniem. Osoby, które będą korzystały z niedozwolonych stron, poniosą karę w postaci zakazu korzystania z pracowni do odwołania.
 9. Użytkownicy mają możliwość przesyłania wybranych informacji na swoją pocztę.
 10. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
 11. Z drukarki można korzystać za zgodą nauczyciela – bibliotekarza.
 12. Niestosowanie się do ww. punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela.
 13. Za mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada(finansowo) użytkownik. W przypadku niepełnoletności użytkownika odpowiedzialność ponoszą rodzice.

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.

 

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ  NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19

 1. Bibliotekarz przebywa w bibliotece szkolnej w rękawiczkach. Nie ma obowiązku zakładania maseczki jako osłony nosa i ust, jednak może nakładać maseczkę lub przyłbicę podczas wykonywania obowiązków.
 2. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (minimum 1,5 m).
 3. Zapewnia się systematyczne wietrzenie pomieszczenia (co godzinę) oraz czyszczenie powierzchni wspólnych, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamek i blatów.
 4. W widocznym miejscu przed wejściem umieszczona jest informacja o maksymalnej liczbie odwiedzających (1 osoba), mogących jednocześnie przebywać w bibliotece szkolnej. Ograniczenie liczby użytkowników wynosi do 1 osoby, w celu umożliwienia przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego.
 5. Ograniczone zostaje użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie. Bibliotekarz w rękawiczkach sam zdejmuje książki z półki. 
 6. Bibliotekarz wykonuje część obowiązków w formie pracy zdalnej za pomocą e-dziennika.
 7. Czytelnik rezerwuje książkę poprzez e-dziennik i odbiera ją w szkole w wyznaczonym dniu.
 8. Książki można odbierać codziennie od godz. 8:00 do godz. 13:00.
 9. Zamówienia złożone w piątek – poniedziałek będą do odbioru w środę od godziny 8.00. Zamówienia złożone we wtorek – czwartek będą do odbioru w piątek od 10.00.
 10. W szczególnych przypadkach odbiór książek będzie uzgodniony z bibliotekarzem.

REALIZACJA PRZYJMOWANIA I ZWROTÓW MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH PRZEZ NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

 1. Wytyczne dotyczące okresu kwarantanny opublikowane zostały przez Ministerstwo Rozwoju i Bibliotekę Narodową.
 2. Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach: 
  1. na powierzchniach plastikowych (np. okładki książek, płyty itp.) wirus jest aktywny do 72 godzin (trzy doby); 
  1. tektura i papier – wirus jest aktywny do 24  godzin (jedna doba).
 3. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne.
 4. Odizolowane egzemplarze zostają oznaczone datą zwrotu i wyłączone z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny – do 4 dni (odłożone do pudła lub torby). Po tym okresie zostają włączone do użytkowania. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami stosuje się rękawiczki.  
 5. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami

dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie należy naświetlać książek lampami UV.

 • Obsługa czytelnika ograniczona jest do minimum:

– osoby, które tylko odbierają książki, biorą je z ławek w holu szkoły,

– każda książka opatrzona jest zakładką, na której widnieje imię i nazwisko czytelnika oraz klasa.

 • Osoby, które zwracają książki, wkładają je do specjalnie przygotowanego pojemnika z napisem „Biblioteka. Zwroty”. Bibliotekarz sam je wyjmuje. Pojemnik jest systematycznie dezynfekowany.
 • Książki przynoszone przez czytelników bezpośrednio do biblioteki będą odkładane na stół, z którego bibliotekarz będzie je sam odbierał. Blat dezynfekowany jest po każdym czytelniku.
 • Osobne pomieszczenia nie są wymagane na czas kwarantanny, ponieważ wirus nie przenosi się samodzielnie.