Najnowsze Wpisy

Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego

Szanowni Rodzice / Prawni Opiekunowie! – dot. ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wałdowie W nawiązaniu do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz....

Kształcenie na odległość przedłużone do 24 maja br. Nowe terminy egzaminów

Informujemy, że do 24 maja br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Regulacje w tym zakresie zostały ujęte w nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. Dodatkowo zostały opublikowane harmonogramy egzaminów. Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br. Pisemne egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca. W...

Literatura w czasach pandemii

Nasza szkoła współpracuje z kilkoma wydawnictwami, oferującymi różnorodne książki do biblioteki szkolnej. Od kilku lat trzy razy w roku w naszej bibliotece odbywają się kiermasze książek, podczas których dzieci kupują wiersze, powieści, albumy, kolorowanki, poradniki. Zaopatrują w literaturę nie tylko siebie, ale i najbliższych. Również biblioteka otrzymuje rabatowe nowości oraz...

“Twój parasol” – aplikacja mobilna

Sytuacja alienacji związana z obecnie panującym stanem epidemii i zasadami dotyczącymi ograniczeń w przemieszczaniu się, może być wyjątkowo trudna dla osób doznających przemocy w rodzinie. W tych warunkach pomocna jest aplikacja mobilna ,,Twój Parasol” Dlatego też w opinii Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej aplikacja ta może być szczególnie przydatna...

Oferta pedagoga szkolnego

Poradnictwo poprzez e-mail lub za pośrednictwem e- dziennika dotyczące: – planowania i organizacji samodzielnej nauki w domu, – rozwijania zainteresowań i mocnych stron, – predyspozycji zawodowych i wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej, – świadomości cyberzagrożeń, – jak spędzać czas wolny – jak radzić sobie z lękiem wywołanym aktualną sytuacją – wsparcie...