Category: Ogłoszenia

Postępowanie uczniów w przypadku ogłoszenia alarmu

Jednym z ważniejszych zadań jakie są związane z realizacją zadań szkoły jest zapewnienie bezpieczeństwa młodzieży. Jest ono realizowane poprzez przestrzeganie określonych przepisów BHP oraz sprawowanie bezpośredniej opieki nad młodzieżą przebywająca na terenie szkoły, zarówno w czasie zajęć dydaktycznych, jak również przerw międzylekcyjnych. Szczególnym przypadkiem mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa w...

Happening przeciwko przemocy i nienawiści

Informuję, że 18. stycznia 2019r. (tj. w piątek) o godz. 18:00 na rynku miejskim w Sępólnie Krajeńskim odbędzie się happening przeciwko nienawiści i przemocy, w nawiązaniu do przykrych wydarzeń z Gdańska. Zapraszam WSZYSTKICH, w tym całą społeczność szkolną i regionalną do czynnego udziału z lampką w dłoni w tym przedsięwzięciu....

List dotyczący przeciwdziałaniu dopalaczom i bezpieczeństwa uczniów podczas ferii zimowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy, uprzejmie proszę o przekazanie rodzicom i opiekunom uczniów listu Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji. Dotyczy on przeciwdziałania zażywaniu substancji potocznie nazywanych „dopalaczami”.  Jednocześnie zachęcam do zapoznania się z informacji na temat bezpieczeństwa podczas ferii zimowych, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, w...

Bezpieczne ferie

Szkoły Podstawowe na terenie powiatu sępoleńskiego   W związku ze zbliżającym się okresem ferii zimowych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. zwraca się z prośbą o podjęcie działań edukacyjnych w szkole, służących uświadomieniu dzieciom i rodzicom zagrożeń związanych z wypoczynkiem w trakcie zimy. W nawiązaniu do aktualnych doniesień z...

Zabawa Karnawałowa

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Rodzice Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wałdowie mają zaszczyt zaprosić Państwa na Zabawę Karnawałową, która odbędzie się dnia 09 lutego 2019 roku w Wiejskim Domu Kultury w Wałdowie. Gwarantujemy świetną zabawę przy oprawie muzycznej Zespołu „Elita” z Koronowa. Zapewniona wyśmienita konsumpcja wraz z obsługą. Koszt...