Zasady pracy szkół i placówek od 26 kwietnia br.

Na podstawie konferencji prasowej Prezesa Rady Ministrów i Ministra Zdrowia z dn. 28.04.2021 r.

Od 4 maja br. uczniowie będą wracać stopniowo do szkół. Nauka w trybie stacjonarnym zostanie przywrócona najpierw dla najmłodszych uczniów, potem obejmie również kolejne etapy edukacyjne.

Od 4 maja 2021r. wszyscy uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej wrócą do nauki w trybie stacjonarnym.

Od 15 maja br. uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej zaczną naukę w trybie hybrydowym.

Od 29 maja br. wszyscy uczniowie będą się uczyć w trybie stacjonarnym.

Wanda Tuńska – dyr. SP w Wałdowie