Biwak w Rudzkim Moście

Uczniowie klasy VI szkoły podstawowej w Zespole Szkół im. Królowej Jadwigi w Wałdowie uczestniczyli w biwaku integracyjnym wraz z uczniami Szkoły Podstawowej w Zalesiu  w ramach działań profilaktycznych w zakresie ochrony praw dziecka i przeciwdziałania przemocy, promocji zdrowia, uświadamianiu o negatywnych skutkach uzależnień i nałogów w dniach od 19 do 21 maja 2016r. w Rudzkim Moście.

Zakwaterowanie i wyżywienie zapewnił uczniom ośrodek wypoczynkowy w Rudzkim Moście – HOTEL POD JELENIEM

Biwak to forma wypoczynku, która daje ogromne możliwości wskazania uczniom alternatywy spędzania wolnego czasu, w związku z czym podejmowane były różnorodne działania zmierzające do poprawy zdrowia i samopoczucia, jako wartości najważniejszej, uświadamianie biwakowiczom skutków uzależnień i nałogów, znajdowania sposobów na rozwiązywanie problemów czy trudności, integrowaniu się podczas wspólnych działań,  a także kształtowaniu pozytywnych postaw w czasie wolnym od nauki.

Oprócz gier i zabaw ruchowych odbywających się  na terenie ośrodka odbyły się:

 

  • Konkurs plastyczny ,,Stop agresji w szkole” – jako uświadomienie uczniom skutków i właściwego reagowania w chwili pojawiania się agresywnych zachowań na terenie szkoły oraz w środowisku lokalnym;
  • Konkurs na ułożenie kilku strof wiersza o szkodliwości używek;
  • Mecz w piłkę nożną ,,Wybieram ruch zamiast używek” – jako popularyzacja wśród dzieci aktywnego spędzania czasu wolnego, bez używek; tworzenie atmosfery sprzyjającej wspólnej zabawie;
  • Konkurs na ułożenie jadłospisu zgodnie z zasadami zdrowego żywienia – przy tym wyłonienie korzyści, jakie mamy dzięki spożywaniu owoców i warzyw, zasad prawidłowego odżywiania, przestrzeganiem dzieci przed skutkami nieprawidłowego żywienia;
  • Wyjście do Tucholi na kręgle – zespołowo zmierzamy ku zwycięstwu;
  • Wyjście nad Brdę do uroczyska ,,Piekiełko”
  • Ułożenie totemu z okazów z natury przez biwakowiczów z poszczególnych domków – jako współdziałanie, odzwierciedlenie siebie, poznanie się nawzajem;
  • Ognisko z pieczeniem kiełbasek;
  • Dyskoteka przy muzyce na świetlicy ośrodka.

Ponadto wszyscy uczestnicy biwaku przygotowując wspólną kolację mogli zdobyć nowe doświadczenia i samodzielnie przekonać się, jak cenne jest przestrzeganie zasad zdrowego żywienia.

Wszystkie przeprowadzone konkursy zostały ocenione i nagrodzone. Wyjazd odbył się podczas ładnej pogody i przebiegał w miłej atmosferze.

 

Organizatorzy:

Celina Chrapkowska

Wanda Tuńska