DIAGNOZA I KONSULTACJA LOGOPEDYCZNA

Zapraszam na konsultację z logopedą 15.02.2019 r od godz. 10:00 -12:00

Kiedy warto wybrać się do logopedy na konsultację?

– jeśli Twoje dziecko skończyło 2 r.ż., a jeszcze nie zaczęło mówić

– jeśli Twoje dziecko mówi niewyraźnie lub jego wymowa nie jest rozumiana przez otoczenie

– jeśli Twoje dziecko ma jakiekolwiek trudności z komunikacją

– jeśli chcesz się dowiedzieć, czy rozwój mowy Twojego dziecka przebiega prawidłowo

– jeśli masz wadę wymowy i chciałbyś/chciałabyś ją skorygować

– jeśli nie jesteś zadowolony/zadowolona ze swojego sposobu mówienia i chcesz nad nim popracować

Joanna Jesse