Dni Profilaktyki

,,Jestem wolny”– pod takim hasłem odbyły się tegoroczne Szkolne Dni Profilaktyki, które już na stałe wpisały się w kalendarz uroczystości szkolnych. Każdego roku w ramach obchodów Dni Profilaktyki  jest realizowany  przez społeczność szkolną szereg zadań profilaktycznych. Ich celem jest obalenie mitów na temat używek i przekazanie informacji o mechanizmach uzależnienia,    a także tworzenie  wspierającego środowiska szkolnego, dbałość o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie uczniów w szkole. 23-24 maja wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wałdowie  mieli okazję uczestniczyć w  działaniach skoncentrowanych na zapobieganiu zgubnym skutkom używania substancji psychoaktywnych – tytoniu, alkoholu, narkotyków, dopalaczy i leków. Podczas  warsztatów uczniowie poszerzali swoją wiedzę  dotyczącą mowy nienawiści, przemocy, cyberprzemocy, hejtu, poznali  sposoby reagowania – ofiary oraz świadka, mieli okazję kształtować  postawy empatyczne, doskonalili umiejętność radzenia sobie z presją grupy. Uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczyli w zajęciach przygotowanych przez panią trener Centrum Edukacji i Profilaktyki Dialog. Serdeczne podziękowania należą się  Pani Martynie Piątkowskiej, która w jasny i rzetelny sposób dzieliła się swoją wiedzą z uczniami, a także pani dyrektor  Ośrodka Pomocy Społecznej za przekazane środki finansowe na realizację tego zadania.

Joanna Jesse