Category: Projekty

Projekt „Pracujemy na naszą przyszłość” – zajęcia wyrównujące z języka polskiego.   

Projekt „Pracujemy na naszą przyszłość” – zajęcia wyrównujące z języka polskiego.  

W ramach projektu „Pracujemy na naszą przyszłość” trzynaścioro gimnazjalistów uczestniczy w zajęciach wyrównujących z języka polskiego. Celem zajęć jest wyposażenie ich w taką wiedzę, która pozwoli im wyrównać braki edukacyjne, a przy tym rozszerzyć umiejętności w tych dziedzinach, w których radzą sobie najlepiej. Młodzież korzysta z tradycyjnych słowników, tablicy interaktywnej,...

,, Rozwijanie świadomości i ekspresji kulturalnej” wycieczka edukacyjna

,, Rozwijanie świadomości i ekspresji kulturalnej” wycieczka edukacyjna

Dnia 10.12.2014 r. gimnazjaliści Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi w Wałdowie w ramach projektu ,,Pracujemy na naszą przyszłość” współfinansowanym  ze środków Unii Europejskiej udali się na wycieczkę edukacyjną pt ,, Rozwijanie świadomości i ekspresji kulturalnej”. Pierwszym punktem programu  było BWA Bydgoszcz, gdzie uczniowie podziwiali wystawę wybitnego fotografa Ryszarda Horowitza. Na...

Projekt realizowany przez uczniów w klasy I gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wałdowie ,,Pracujemy na naszą przyszłość”.

Projekt realizowany przez uczniów w klasy I gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wałdowie ,,Pracujemy na naszą przyszłość”.

Od października w naszej szkole uczniowie klas gimnazjalnych uczestniczą w zajęciach dodatkowych w ramach projektu edukacyjnego ,,Pracujemy na naszą przyszłość”. Celem projektu jest zapewnienie uczniom dodatkowych zajęć wyrównujących i rozwijających w zależności od potrzeby danego ucznia. Uczniowie klasy I gimnazjum realizują dwie godziny zajęć tygodniowo tj. jedną godzinę matematyki i ...

Projekt “Pracujemy na naszą przyszłość” z języka angielskiego

Projekt “Pracujemy na naszą przyszłość” z języka angielskiego

Od października uczniowie klasy I gimnazjum Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi w Wałdowie biorą udział w zajęciach wyrównujących z języka angielskiego w ramach projektu “Pracujemy na naszą przyszłość”. Celem projektu jest zapewnienie uczniom dodatkowych zajęć wyrównujących i rozwijających w zależności od potrzeby danego ucznia. Podczas zajęć uczniowie mają możliwość przypomnieć sobie...

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z matematyki

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z matematyki

W ramach projektu „Pracujemy na naszą przyszłość” 13 uczniów z klasy II i III gimnazjum uczestniczy w zajęciach przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego z matematyki. Celem tych zajęć jest : – rozwijanie umiejętności posługiwania się liczbami oraz symbolami literowymi, – kształtowanie wyobraźni  geometrycznej, – rozwijanie umiejętności stosowania matematyki w życiu codziennym....

Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy

Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy

10 uczniów z I i II klasy gimnazjum uczestniczy w szkoleniu ECDL START w ramach projektu „Pracujemy na naszą przyszłość”. Niniejsze szkolenie dostarcza wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi komputera oraz posługiwania się w codziennej pracy aplikacjami biurowymi. Ponadto przedstawia globalną sieć Internet jako źródło wiedzy i wymiany informacji pomiędzy...

Projekt “Pracujemy na naszą przyszłość”

Projekt “Pracujemy na naszą przyszłość”

  „PRACUJEMY NA NASZĄ PRZYSZŁOŚĆ” Nr Projektu WND-POKL.09.01.02-04-121/13 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych...