Konkurs z geografii rozstrzygnięty

,,Do czego Morze służyć może?”- pod takim tytułem Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przeprowadziło ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży. Wpłynęło 4812 prac plastycznych z całej Polski w tym 12 prac uczniów Gimnazjum im.Królowej Jadwigi w Wałdowie.  Celem konkursu było promowanie, rozpowszechnianie i wzmacnianie wizerunku Polski jako kraju morskiego, rozwijanie kreatywności i wyobraźni plastycznej w odniesieniu do tematyki morskiej. Prace plastyczne
wykonane dowolną techniką musiały być związane z tematem przewodnim konkursu i dotyczyć funkcji morza i jej środowiska przyrodniczego.
Wymienieni uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy:
– Daria Grochowska, Patrycja Siekierka i Patrycja Mrozik z klasy pierwszej gimnazjum;
– Stefania Dominikowska, Joanna Gackowska, Dominika Kutowska, Martyna Malicka, Kacper Spychała i Paulina Stachowska z klasy drugiej gimnazjum;
– Wiktoria Chyrchel, Klaudia Leda i Marcelina Spychała z klasy trzeciej gimnazjum.
Nad  przygotowaniem młodzieży do konkursu czuwała p.Wioletta Rymon-Jendrzyńska-nauczyciel geografii.
Uczniom serdecznie gratulujemy.

Wioletta Rymon-Jendrzyńska

1 083