“Owoce, warzywa i soki są na 5” -konkurs dla szkół podstawowych

Zgłoszenie do programu następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez Dyrektora szkoły lub wskazanego przez niego nauczyciela i wysłanie go “on-line”: bezpośrednio ze strony internetowej lub faksem do 17 czerwca 2009 roku. Formularz zgłoszeniowy, regulamin konkursu oraz dodatkowe informacje można znaleźc na stronie www.5razyowoceiwarzywa.pl (patrz polecane strony)