PROJEKT EKOLOGICZNY

W związku z obchodzonym 22 kwietnia Dniem Ziemi uczniowie brali udział w minionym miesiącu w projekcie edukacyjnym, na który składały się różne działania ekologiczne: wykonywanie plakatów PLANETA VS PLASTIK, zadania związane z segregacją odpadów, międzyklasowy test ekologiczny, konkursy klasowe Zwierzęta Polski, konkurs plastyczny dla klas I-III, prace w ogrodzie dendrologicznym, warsztaty ekologiczne, prowadzone przez przedstawiciela Krajeńskiego Parku Krajobrazowego.
Wyniki klasowych i międzyklasowych rozgrywek w poszczególnych oddziałach/klasach są następujące:

KONKURS PLASTYCZNY KLASY I-III
I miejsce Jagoda Jutrowska klasa III
II miejsce Franciszek Król klasa II
III miejsce Natalia Kiedrowicz klasa I

ZWIERZĘTA POLSKI – ROZPOZNAWANIE (najlepsze klasowe wyniki)
KLASA I Gniewko Grzeca i Wojciech Spychała
KLASA II Adam Stalka i Fabian Pająk
KLASA III Jagoda Jutrowska

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU EKOLOGICZNEGO
I miejsce KLASA IV
II miejsce KLASA V
III miejsce KLASA VII

Dziękujemy wszystkim uczniom wraz z wychowawcami za udział i zaangażowanie oraz Radzie Rodziców za ufundowanie nagród. Najlepszym serdecznie gratulujemy.

Agnieszka Fierek, Beata Kamińska, Ewa Basińska